GDPR

1. Společnost Design Therapy s.r.o. se sídlem Rotalova 595/7, 614 00 Brno, IČO 04734955, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 91533, jako správce osobních údajů získává a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí. Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. V případě poptávky zpracováváme následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • adresu místa doručení
  • telefon,
  • emailovou adresu,
  • text zprávy.

2. Jméno, příjmení, adresu místa doručení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Design Therapy s.r.o. zpracovávány po dobu realizace dodávky a jednání o uzavření Smlouvy o dílo mezi vámi a společností Design Therapy s.r.o., nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem manuálně nebo elektronicky, přičemž společnost Design Therapy s.r.o. je může předat spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů).

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.